ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Is there any concern?

Please send us a message via email or FB messenger BEFORE opening a case on Paypal. We will tell you how to proceed.
Your return will be accepted within 14 days of receipt.
The item must be returned in the same condition with our tag on it. We put this tag to ensure that the item returned is not worn, or is not changed to a different bag. We will not accept the return if you remove our tag from the bag.

Return shipping is at your expense if you return the item for your own reason.
After 14 days of receipt, the return will be accepted only when: 1. Proved to be fake by the brand. The buyer must submit a written document by the brand. We will tell you how to get it. Any document by the third party will not be considered as a valid document. 2. The item has major damage not described.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος ζητώ μας.