Πολιτική Αποστολών

Which carrier hannari uses, and how much?Εισάγετε τον κωδικό "SHIPFREE" at checkout and receive free standard shipping for your order!
Το στοιχείο θα σταλεί σε όλο τον κόσμο από την Ιαπωνία εάν η DHL έχει πλήρη υπηρεσία παρακολούθησης.
We ship to the address which is registered with PayPal or credit card billing address Only. The item will be wrapped carefully in bubble wrap and a plastic bag, and put in a cardboard box.
The item price or shipping charges do not include import duties or fees. These charges are the buyer's responsibility. Please ask your country’s Customs office to determine what these additional costs will be before buying. We do not falsify customs forms – the US and International government regulations prohibit such behavior.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος ζητώ μας.